Tài liệu CNS

 1. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
 2. Luật Tần số vô tuyến điện
 3. Nghị định, Thông tư về quản lý hoạt động bay
 4. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực HKDD
 5. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
 6. Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện
 7. Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động HK, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường HK
 8. Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát; Quy chế tìm kiếm, cứu nạn Hàng không dân dụng
 9. Quy chế không lưu hàng không dân dụng Việt Nam, Quy chế thông báo tin tức hàng không
 10. Các hướng dẫn liên quan của Cục Hàng không Việt Nam về bảo đảm hoạt động bay
 11. Các tiêu chuẩn cơ sở do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 12. Quy chế bay trong khu vực sân bay
 13. Tài liệu khai thác sân bay
 14. Tài liệu hệ thống quản lý an toàn của đơn vị
 15. Tập AIP Việt Nam
 16. Tài liệu hướng dẫn khai thác của Cơ sở cung cấp dịch vụ kỹ thuật dẫn đường hàng không
 17. Quy định chức năng, nhiệm vụ
 18. Tài liệu hướng dẫn khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị CNS
 19. Văn bản hiệp đồng/hợp đồng cung cấp dịch vụ CN và các công văn hành chính liên quan khác
 20. Giấy phép khai thác
 21. Giấy phép tần số của Cục tần số vô tuyến điện cấp
 22. Hồ sơ, lý lịch quản lý thiết bị
 23. Tài liệu, hồ sơ cấp giấy phép khai thác hệ thống, thiết bị bảo đảm hoạt động bay
 24. Quyết định công nhận Kết quả bay hiệu chuẩn định kỳ
 25. Sổ nhật ký trực ban chỉ huy, sổ giao nhận ca trực tại các vị trí phục vụ bay;
 26. Tài liệu ghi chép khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa; biên bản kỹ thuật, thống kê kỹ thuật, báo cáo kỹ thuật
 27. Tài liệu tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành về các hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị CNS của ICAO
 28. Phụ ước của ICAO
 29. ICAO Abbreviations and Code


Xem chi tiết và tải về tại đây