Ôn tập trắc nghiệm

Kiến nghị: Hãy truy cập bằng máy tính để có trải nghiệm tốt nhất.

STTNội dungNgày cập nhậtGhi chú
1.1Lý thuyết cơ sở – Ver.1912/2020170 câu hỏi dạng trắc nghiệm
2249-QĐ-CHK ngày 20/10/2017 + 2340-QĐ-CHK ngày 10/10/2019
1.2Lý thuyết cơ sở – Ver.2105/202230 câu bổ sung.
Ngừng hỗ trợ bởi thông tin chưa được xác minh.
2.1Non-directional beacon – Ver.1912/2020185 câu hỏi dạng trắc nghiệm
2249-QĐ-CHK ngày 20/10/2017 + 2340-QĐ-CHK ngày 10/10/2019
2.2Non-directional beacon – Ver.2105/202240 câu bổ sung MB+MN
Ngừng hỗ trợ bởi thông tin chưa được xác minh.
3.1Instrument landing system – Ver.1912/2020232 câu hỏi dạng trắc nghiệm
2249-QĐ-CHK ngày 20/10/2017 + 2340-QĐ-CHK ngày 10/10/2019
3.2Instrument landing system – Ver.2105/202270 câu bổ sung MB+MN
Ngừng hỗ trợ bởi thông tin chưa được xác minh.
4.1Airfield lighting system – Ver.1912/2020322 câu hỏi dạng trắc nghiệm
2249-QĐ-CHK ngày 20/10/2017 + 2340-QĐ-CHK ngày 10/10/2019
4.2Airfield lighting system – Ver.2105/2022419 câu hỏi dạng trắc nghiệm
5.1Vận hành TTB-PT 202202/2022438 câu hỏi dạng trắc nghiệm
373/QĐ-CHK ngày tháng 02 năm 2022
Chúng tôi xin thông báo: Miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan, mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.
Góp ý xin vui lòng gửi về địa chỉ email: [email protected] Cảm ơn!