Ngân hàng câu hỏi

STTQuyết định sốTrích yếu/Link tải về
12249-QĐ-CHK ngày 20/10/2017Phê duyệt bộ câu hỏi và đáp án kiểm tra cấp giấy phép, năng định nhân viên bảo đảm hoạt động bay
22340-QĐ-CHK ngày 10/10/2019Phê duyệt sửa đổi, bổ sung bộ câu hỏi và đáp án kiểm tra cấp giấy phép, năng định nhân viên bảo đảm hoạt động bay
31733-QD-CHK ngày 18/10/2021Ban hành bộ câu hỏi và đáp án sát hạch cấp giấy phép, năng định nhân viên bảo đảm hoạt động bay năm 2021
41337/QĐ-CHK ngày 20 tháng 6 năm 2017VÊ VIỆC PHÊ DUYỆT BỘ CÂU HỎI KIỂM TRA CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN ĐIỀU KHIỂN, VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG, PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG TẠI KHU VỰC HẠN CHẾ CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
5512/QĐ-CHK ngày 11 tháng 3 năm 2019VỀ VIỆC BỔ SUNG CÂU HỎI SÁT HẠCH VÀO BỘ CÂU HỎI KIỂM TRA CẤP GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN ĐIỀU KHIỂN, VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG HOẠT ĐỘNG TẠI KHU VỰC HẠN CHẾ CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
6373/QĐ-CHK ngày tháng 02 năm 2022Về việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung Bộ câu hỏi kiểm tra cấp giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

Chúng tôi xin thông báo: Miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan, mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Góp ý xin vui lòng gửi về địa chỉ email: [email protected]. Cảm ơn!