Ôn tập trắc nghiệm

Kiến nghị: Hãy truy cập bằng máy tính để có trải nghiệm tốt nhất.

STTNội dungNgày cập nhậtGhi chú
1.1Lý thuyết cơ sở – 201912/2020170 câu hỏi dạng trắc nghiệm
1.2Lý thuyết cơ sởBổ sung 202105/202230 câu bổ sung MB+MN
2.1Non-directional beacon – 201912/2020185 câu hỏi dạng trắc nghiệm
2.2Non-directional beaconBổ sung 202105/202240 câu bổ sung MB+MN
3.1Instrument landing system – 201912/2020232 câu hỏi dạng trắc nghiệm
3.2Instrument landing systemBổ sung 202105/202270 câu bổ sung MB+MN
4.1Airfield lighting system – 201912/2020322 câu hỏi dạng trắc nghiệm
4.2Airfield lighting system – TSN Ver 202012/2020394 câu hỏi dạng trắc nghiệm
4.3Airfield lighting systemBổ sung 202105/2022419 câu hỏi dạng trắc nghiệm
Đã bao gồm câu hỏi bổ sung 2021.
5.1Vận hành TTB-PT 202202-2022438 câu cập nhật bổ sung.
Đang chỉnh sửa
Chúng tôi xin thông báo: Miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan, mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.
Góp ý xin vui lòng gửi về địa chỉ email: [email protected] Cảm ơn!