Ver 05.2024

Tính năng cập nhật 02/5/2024:

  • Giao diện mobile
  • Thứ tự câu hỏi xuất hiện là ngẫu nhiên.
  • Cập nhật Miễn trừ trách nhiệm trách nhiệm.

Những thông tin đăng tải trên trang web này chỉ nhằm cung cấp hướng dẫn chung về các vấn đề đang được quan tâm. VietFlight luôn cố gắng đảm bảo các thông tin trên trang web này được lấy từ những nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, VietFlight không chịu trách nhiệm đối với mọi sai sót hay bỏ sót hoặc hệ quả nào từ việc sử dụng những thông tin này. VietFlight không đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác và tính cập nhật hoặc hệ quả từ việc sử dụng thông tin này, và không đảm dưới bất kỳ hình thức nào.

Mọi đóng góp xin gửi qua email: [email protected] hoặc Zalo.

Truy cập phiên bản cũ tại đây: https://vietflight.vn/ver-04-2024/

STTNội dung
1Lý thuyết cơ sở (NDB & ILS/DME)
2NDB
3ILS/DME
4Đèn tín hiệu
5Vận hành TTB-PT mặt đất